Suomen ammattijärjestäjät ry kokoaa yhteen alan koulutetut toimijat Suomessa.

Ammattijärjestäjiä on koulutettu Suomessa yli kymmenen vuoden ajan. Koulutettuja ammattijärjestäjiä on Suomessa reilu 300,  aktiivisimmat ovat Suomen ammattijärjestäjät ry:n jäseniä. Yhdistyksen jäsenistä noin kolmannes tarjoaa palvelua oman yrityksen tai laskutuspalvelun kautta. Yhdistys kouluttaa jäsenistöään säännöllisesti eri aihepiireistä. 

Suomen ammattijärjestäjät ry on luonut jäsenilleen ammattijärjestäjän
toimintaa ohjaavat eettiset ohjeet ja toimintasäännöt, joita jokainen Suomen ammattijärjestäjät ry:n jäsen sitoutuu noudattamaan. Ammattijärjestäjän työn tärkeimmät lähtökohdat ovat asiakkaan etu, auttaminen ja kunnioittaminen, luottamuksellisuus sekä toiminnan avoimuus, rehellisyys ja totuudenmukaisuus.

Kerromme liikakuluttamisen ja tavarapaljouden haitoista, jotka vaikuttavat asumisterveyteen ja turvallisuuteen. Lisäksi annamme vinkkejä kierrättämiseen sekä talouden- ja elämänhallintaan.

Palvelu on kotitalousvähennyskelpoinen.

Seuraa meitä somessa

#ammattijärjestäjät #koulutettuammattijärjestäjä 

@suomenammattijarjestajat