Suomen ammattijärjestäjät ry


Ammattijärjestäjä (Professional Organizer) on järjestämisen ammattilainen, joka yhdessä asiakkaan kanssa luo systemaattisesti ja loogisesti järjestystä ja tilaa. Ammattijärjestäjä auttaa asiakasta luopumaan turhasta tavarasta ja järjestämään jäljelle jääneet tärkeät esineet ja paperit.  

Professional organizing syntyi Yhdysvalloissa 1980-luvulla. Ympäri maailmaa toimii jo tuhansia ammattijärjestäjiä, ja nyt palveluita on tarjolla myös Suomessa.

Vuonna 2011 perustettu Suomen ammattijärjestäjät ry on yhdistys, jonka tehtävänä on kehittää ja tutkia alaa Suomessa, lisätä sen tunnettuutta sekä valvoa ja edistää jäsentensä ammatillista osaamista. Yhdistys pyrkii myös jakamaan tietoa liiallisten tavaramäärien haitoista.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on käynyt Professional Organizer -koulutuksen Suomessa tai ulkomailla ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tavoitetta ja toimintaa. Liity kannattajajäseneksi tästä.

Luottamuksellista palvelua


Ammattijärjestäjä arvioi yhdessä asiakkaan kanssa tietyn tilan tavarat tai paperit. Ne lajitellaan, turhat erotetaan tärkeistä ja se, mikä saa jäädä, järjestetään asiakkaalle sopivalla tavalla. Ammattijärjestäjä auttaa toimittamaan turhat tavarat sekä roskat asianmukaisesti eteenpän. Mitään ei poisteta ilman asiakkaan lupaa. 

Ammattijärjestäjällä on vaitiolovelvollisuus. Hän ei ota asiakkaan tavaroita koskaan itselleen, eikä esimerkiksi myy niitä asiakkaan selän takana. Ammattijärjestäjä ei ole siivooja, tosin osa ammattijärjestäjistä tarjoaa myös siivouspalveluita. Työ tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa luottamuksellisesti ja asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

Palvelu on kotitalousvähennyskelpoinen. 

Miksi meitä tarvitaan?


Elämästä on tullut monimutkaista: tavaroiden, paperin ja digitaalisten dokumenttien määrät ovat kasvaneet nopeasti. Kaikenlaisen tarjonnan määrä on yllättänyt meidät. Suuri osa ihmisistä kärsii hiljaisuudessa liian suurista tavara- ja paperimääristä, jotka ovat vallanneet asunnon. Jotkut eivät ole enää vuosiin uskaltaneet kutsua ketään kylään. 

Ammattijärjestäjä (Professional Organizer) auttaa, kun aika ja voimat eivät riitä kodin kaaoksen selättämiseen. Ammattijärjestäjä voi auttaa myös, kun edessä on esimerkiksi isojen juhlien järjestäminen, muutto pienempään asuntoon tai kun kuolinpesän tyhjennykseen tarvitaan apuvoimia. 

Jokaisen tilanne on yksilöllinen mutta ratkaistavissa. Ammattijärjestäjä räätälöi asiakkaalle juuri hänelle sopivan ratkaisun. Ammattijärjestäjän ja asiakkaan yhdessä toteuttama raivaaminen on paljon siivousta tehokkaampaa. Ammattijärjestäjän avulla asiakas kykenee luopumaan kaikesta tarpeettomasta ja luomaan käyttökelpoisen järjestyksen, joka on pysyvä.

 


 

Sivut päivitetty 17.3.2019