Utbildning för ordningskonsulter i Finland har funnits i över 10 år. Det finns över 300 utbildade konsulter som är medlemmar i Föreningen Suomen Ammattijärjestäjät ry.

Ungefär en tredjedel av konsulterna erbjuder sina tjänster genom egna företag eller genom en faktureringstjänst.

Föreningen fortbildar sina medlemmar kontinuerligt inom olika ämnesområden.

Suomen Ammattijärjestäjät ry har etiska riktlinjer och praxis som varje medlem förbinder sig att följa. 

Tjänsten är avdragsgill för hushållsutgifter i Finland.

Följ oss i sociala medier.

#ammattijärjestäjät #koulutettuammattijärjestäjä 

@suomenammattijarjestajat