Yhdistyksen jäseneksi

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on käynyt Ammattijärjestäjä (Professional Organizer) -koulutuksen Suomessa tai ulkomailla ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan yhdistyksen ammattieettistä ohjeistusta.

Yhdistyksemme jäseneksi voidaan hyväksyä Professional Organizer koulutuksen käyneet henkilöt. 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

Jäsenasioissa ota yhteys jäsenvastaavaan: sihteeri@ammattijarjestajat.fi 


Voit täyttää jäsenhakemuksen, jonka hallitus käsittelee kokouksessaan.

Ammattijärjestäjiä Suomessa kouluttaa Hollannissa pitkään ammattijärjestäjänä toiminut
Anne te Velde-Luoma.

Ammattijärjestäjäksi kouluttautumisesta saat tietoa Anne te Velde-Luoman sivuilta.

Suomen ammattijärjestäjät ry:n tarkoitus ja toiminnan laatu


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tietoisuutta ammattijärjestäjien (Professional Organizer) toiminnasta ja ammatista yleensä. Yhdistys tutkii mahdollisuuksia ammattikunnan työpiirin laajentamiseen, edistää tieteellistä tutkimusta sekä jakaa tietoa liiallisen tavaran haitoista. Yhdistys kokoaa yhteen alan toimijat Suomessa ja on vuorovaikutuksessa ulkomaisten alan yhdistysten kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, ylläpitää nettisivuja sekä julkaisee alaan liittyvää tiedotusmateriaalia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksuja sekä kannatusjäsenmaksuja kannattajajäseniltä sekä ottaa vastaan ulkopuolisilta tukijoilta rahalahjoituksia.

Yhdistyksen tärkeimmät tavoitteet ovat: 

Madaltaa potentiaalisten asiakkaiden kynnystä ostaa ammattijärjestäjän palvelua. 

Aktivoida jäseniä yhdistyksen toimintaan.

Yhdistyksen ja ammattijärjestäjien valtakunnallisen näkyvyyden lisääminen.